Czy można stosować leki przeciwkrzepliwe u osób w wieku powyżej 80. roku życia?

Z wiekiem rośnie ryzyko wystąpienia migotania przedsionków, udaru mózgu, a także krwawienia. Starsi pacjenci z migotaniem przedsionków powinni stosować leki przeciwkrzepliwe w celu zapobiegania udarowi mózgu. U takich chorych warto przynajmniej dwa, trzy razy w roku i po każdej ostrej infekcji np. zapaleniu oskrzeli lub pęcherza moczowego oznaczyć morfologię krwi i parametry czynności nerek (tj. stężenie kreatyniny we krwi).