Czy stosując nowe leki przeciwkrzepliwe (Pradaxę, Xarelto, Eliquis) trzeba wykonywać badania laboratoryjne?

Stosując nowe leki przeciwkrzepliwe należy wykonać badania oceniające czynność nerek (tzn. stężenie kreatyniny oraz wyliczony na tej podstawie wskaźnik eGFR). Te badania należy wykonać przed rozpoczęciem leczenia oraz minimum raz w roku podczas leczenia. Jeśli chory miewał wcześniej nieprawidłowe wyniki badania morfologii krwi albo enzymy wątrobowe, należy powtórzyć również te badania w czasie wizyt kontrolnych u lekarza.


Nie ma natomiast konieczności wykonywania badań układu krzepnięcia, w tym badania wskaźnika INR.