Czy któryś z nowych leków przeciwkrzepliwych (Pradaxa, Xarelto, Eliquis) jest skuteczniejszy?

Są to leki o podobnej skuteczności.

Uważa się, że u  chorych z migotaniem przedsionków, zwłaszcza tych obciążonych dużym ryzykiem zakrzepowo-zatorowym, skuteczność nowych leków przeciwkrzepliwych dostępnych obecnie w Polsce jest podobna i nie zależy od czynników takich jak cukrzyca, nadciśnienie lub niewydolność serca.