Czy można stosować nowe leki przeciwkrzepliwe (Pradaxę, Xarelto, Eliquis) wraz z prasugrelem (Efient) lub tikagrelorem (Brilique)?

Obecnie prasugrel i tikagrelor przeciwwskazane u chorych przyjmujących nowe leki przeciwkrzepliwe bez względu na ich dawkę. Wciąż prowadzone są badania nad możliwością wprowadzenia takiej terapii.