Czy można stosować nowe leki przeciwkrzepliwe (Pradaxę, Xarelto, Eliquis) wraz z kwasem acetylosalicylowym (Acard, Polocard, Aspirin itp.)?

Tak, jednak tylko w kilku ściśle określonych sytuacjach, stąd decyzję o odstawieniu lub wprowadzeniu leku musi podjąć lekarz prowadzący leczenie.