Jaka jest najważniejsza zaleta nowych leków przeciwkrzepliwych (Pradaxa, Xarelto, Eliquis) w zapobieganiu udarowi u chorych z migotaniem przedsionków w porównaniu z warfaryną?

Największą korzyścią z leczenia nowymi lekami jest zmniejszenie o około połowę ryzyka krwawienia wewnątrzczaszkowego (czyli tzw. wylew krwi do mózgu).

Drugą, ważną korzyścią jest ogólne bezpieczeństwo tych leków i to że są dobrze tolerowane przez pacjentów. Leki te rzadko wchodzą w interakcje z innymi lekami czy z dietą.

Kolejną zaletą jest brak konieczności kontrolowania stopnia rozrzedzenia krwi (czyli badania wskaźnika INR co jest koniecznie np. w przypadku stosowania warfaryny). Przy nowych lekach przeciwkrzepliwych stosuje się jedną stałą dawkę leku. Nie zawsze i nie u każdego chorego można zastosować nowy lek.

Wszelkie wątpliwości dotyczące leczenia należy skonsultować z lekarzem. To bardzo ważne by zażywać leki regularnie i zgodnie z zaleceniami. Nigdy nie wolno zmieniać sposobu leczenia bez konsultacji z lekarzem!