Czy nowe leki przeciwkrzepliwe (Pradaxa, Xarelto, Eliquis) mogą spowodować groźne objawy u osób leczonych innymi lekami?

Z przeprowadzonych badań wynika, że nowe leki są bezpieczniejsze niż starsze leki przeciwzakrzepowe. Nowe leki rzadko wchodzą w interakcje z innymi preparatami. Nie zawsze i nie u każdego chorego można zastosować nowy lek.

Pamiętaj! Wszelkie wątpliwości dotyczące leczenia należy skonsultować z lekarzem. To bardzo ważne, by zażywać leki regularnie i zgodnie z zaleceniami. Nigdy nie należy zmieniać sposobu leczenia bez konsultacji z lekarzem!