Co zrobić, jeśli wynik INR u chorego leczonego warfaryną (Warfin) lub acenokumarolem (Acenokumarol lub Sintrom) przekracza 3-3,5?

Każdy niepokojący wynik INR należy skonsultować ze swoim lekarzem. Nie wolno zmieniać leczenia na własną rękę.

To lekarz ostatecznie decyduje jakie postępowanie w danej sytuacji jest najlepsze.