Czy acenokumarol (Acenokumarol, Sintrom) różni się od warfaryny (Warfin)?

Skuteczność acenokumarolu i warfaryny w zapobieganiu incydentom zakrzepowym jest taka sama.

Dieta oraz inne leki wpływają na działanie acenokumarolu i warfaryny w podobny sposób, o czym każdy chory, któremu przepisano te leki, powinien zostać poinformowany.

Najważniejszą różnicą między tymi lekami jest tak zwany okres półtrwania leku we krwi (czyli jak długo po zażyciu lek działa). Acenocumarol działa krócej. Po jego odstawieniu wskaźnik INR szybciej się zmienia. Jednocześnie przy leczeniu acenokumarolem 2 razy częściej występują wahania wskaźnika INR (tzw. ryzyko niestabilnej antykoagulacji) przez co częściej trzeba modyfikować dawkowanie leku.