Czy ablacja migotania przedsionków może wyleczyć z arytmii?

Aktualnie nie ma metody leczenia, która miała by całkowitą skuteczność w leczeniu migotania przedsionków.

Ablacja migotania przedsionków jest inwazyjnym zabiegiem, który ma wyeliminować czynnik wyzwalający zaburzenia rytmu serca i/lub podłoże arytmii. U osoby z napadowym migotaniem przedsionków,  bez istotnego uszkodzenia serca skuteczność zabiegu wynosi 60-80%.