Dlaczego muszę tak często badać INR?

Pożądaną wartość INR osiąga się poprzez dobranie odpowiedniego dawkowania leków przeciwzakrzepowych. Niestety na INR wpływa również dieta, inne leki, czy infekcje. Stąd u niektórych pacjentów trudno jest uzyskać zadowalający poziom INR. Takie osoby wymagają częstych zmian dawkowania leku, a co za tym idzie, częstego badania INR. Zbyt niski INR to ryzyko udaru mózgu, a zbyt wysoki – ryzyko krwawień.

Jeżeli częste pobrania krwi są uciążliwe, warto zgłosić to lekarzowi – być może będzie można zmienić lek przeciwkrzepliwy na inny, nie wymagający kontroli INR.

Jednak nigdy nie wolno wprowadzać zmian w leczeniu na własną rękę! Nie w każdej sytuacji można zastosować inny lek. To lekarz decyduje, czy dany lek jest  odpowiedni.