Czy w Warszawie jest już wykonywana ablacja zimnem?

Ablacja zimnem, czyli krioablacja balonowa migotania przedsionków, jest metodą stosowaną w Polsce od szeregu lat, także w Warszawie. Wyniki ostatnio przeprowadzonego badania porównującego ablację ciepłem lub zimnem wskazują, że są to metody raczej równoważne. Decyzja wyboru którejś z nich zależy od indywidualnej charakterystyki pacjenta, a przede wszystkim od doświadczenia ośrodka elektrofizjologicznego wykonującego ablacje.