Czy Polskie Towarzystwo Kardiologiczne rekomenduje aplikacje/urządzenia do rejestru EKG?

Obecnie nie ma oficjalnych rekomendacji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego na temat określonych aplikacji czy urządzeń do rejestracji EKG. Temat ten będzie omówiony, ale w formie bardziej ogólnej, w dokumencie „Rozwiązania telemedyczne w kardiologii – rekomendacje Komisji Informatyki i Telemedycyny PTK oraz Komitetu Nauk Klinicznych PAN”. Planowana publikacja dokumentu: najbliższe miesiące.