Co jest lepsze: ablacja czy stosowanie dużej ilości leków? Czy można mieć wybór w przypadku leczenia napadowego migotania przedsionków?

Trudne pytanie, gdyż właściwa odpowiedź zależy od indywidualnej charakterystyki pacjenta, czyli ile ma lat, jakie choroby współistniejące itd. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi medycznymi zaleca się ablację u chorych po nieskutecznej próbie stosowania przynajmniej jednego leku antyarytmicznego. Oczywiście powinno się uwzględniać preferencje pacjenta. I dlatego możliwe jest zastosowanie ablacji jako pierwszej metody leczenia, jeśli jest to młody pacjent, ma dokuczliwe objawy związane z arytmią, jest negatywnie ustosunkowany do przewlekłego stosowania leków antyarytmicznych. Konieczne jest jednak przekazanie mu szczegółowych informacji na temat ablacji – jej ograniczonej skuteczności i ryzyka powikłań.