Czy można przerwać przyjmowanie XALERTO na czas badania na krew utajoną?

Nie należy przerywać stosowania Xarelto, jak i innych leków przeciwkrzepliwych przed badaniem kału na krew utajoną. Oczywiście stosowanie leków przeciwzakrzepowych zwiększa ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, ale samo nie jest przyczyną krwawienia. Zatem powtarzające się dodatnie wyniki badania kału na krew utajoną są wskazaniem do diagnostyki zwłaszcza gastroskopii i kolonoskopii, aby wykluczyć m.in. polipy jelita grubego, które można łatwo usunąć zmniejszając ryzyko rozwoju raka jelita grubego w przyszłości. Nie zaleca się rutynowego badania kału na krew utajoną u chorych leczonych przeciwkrzepliwie, jeśli nie ma niepokojacych objawów np. pojawienie sie anemii niejasnej przyczynie.