Czy wypadające tętno jest rodzajem arytmii?

Tak. Przyczyny mogą być różne. Najczęstszą przyczyną są dodatkowe skurcze serca czyli przedwcześnie występujące, których nie wyczuwa się w trakcie badania tętna. Innym rzadszym powodem jest napadowy blok serca czyli faktyczne „wypadanie” skurczu serca. Podstawą rozpoznania przyczyny „wypadania” tętna jest badanie EKG, często przedłużona rejestracja EKG (badanie zwane rejestracją metodą Holtera). Zasady leczenia obu tych nieprawidłowości są różne.