Czy mogę stosować viagrę? Mam migotanie przedsionków i biorę dużo leków (pradaxę, leki beta adrenolityczne i przeciwrytmiczne)

Niewystarczające informacje o chorobie powodującej migotanie przedsionków oraz o postaci migotania nie pozwalają udzielić pełnej odpowiedzi na to pytanie. Jeśli migotanie przedsionków nie występuje w przebiegu ciężkiej niewydolności serca lub niestabilnej choroby wieńcowej, a częstość akcji serca nie jest przyspieszona, to najpewniej  można będzie zastosować viagrę. Wymienione leki nie powinny ograniczać takiej możliwości. Ważne, żeby nie stosować viagry łącznie z nitrogliceryną i lekami podobnymi (tzw. nitraty) oraz lekami zwanymi α-blokerami (najczęściej zalecane przez urologa np. Doxar, Cardura, Dalfaz, Hytrin i inne).