Czy lek Pradaxa można zażywać w dawce o połowę mniejszej ze względu na cenę?

Chorzy w wieku powyżej 75. roku życia powinni stosować dawkę dobową Pradaxy 2 x 110 mg na dobę, ponieważ wydalanie leku zależy od czynności nerek, która z wiekiem obniża się. Stosowanie dawki 2 x 75 mg na dobę stosuje się tylko w USA. W Europie nie zarejestrowano takiego dawkowania. Jeśli chory nie może sobie pozwolić na lek drogi, można zastosować stare leki przeciwkrzepliwe tj. Warfin lub acenokumarol, które są podobnie skuteczne jak tzw. nowe leki. Jednak nie jest łatwo prowadzić leczenie tzw. starymi lekami.