Czy przy napadowym migotaniu przedsionków i rozruszniku można starać się o rentę?

Nie w każdym przypadku. Ważne są: częstość występowania napadów migotania (przykładowo, czy kilka w tygodniu lub raz w roku), objawy towarzyszące napadom, a także skuteczność leków. Często znaczenie decyzyjne ma choroba podstawowa, prowadząca do wystąpienia zaburzeń rytmu serca, czyli przebyty zawał serca, choroba mięśnia sercowego lub wada zastawkowa, a także obecność niewydolności serca. Nie bez znaczenia są również: wykształcenie pacjenta, uprawiany zawód, charakter wykonywanej pracy.