Jak leczyć migotanie przedsionków przy wszczepionym rozruszniku?

Leczenie migotania przedsionków u chorych z wszczepionym rozrusznikiem serca może być łatwiejsze. Leki antyarytmiczne stosowane dla przerwania migotania i/lub zapobiegania jego nawrotom mogą nadmiernie i niebezpiecznie zwolnić podstawowy rytm serca lub spowodować blok przedsionkowo-komorowy i przerwy w pracy serca.  Wszczepiony rozrusznik gwarantuje, że rytm serca nie będzie wolniejszy od zaprogramowanego, co zwiększa bezpieczeństwo chorego. Urządzenie jest wyposażone w dużą pamięć wewnętrzną, której analiza pozwala prześledzić przez długi czas ewentualne nawroty arytmii, nawet jeśli przebiegają bez objawów. Wszczepiony stymulator nie jest przeciwwskazaniem do wykonania ablacji migotania przedsionków ani do wykonania kardiowersji elektrycznej. Należy jednakie zadbać o odpowiednie przyłożenie elektrod defibrylujących, aby nie doszło do uszkodzenia rozrusznika.