Po jednorazowym ataku migotania, które było rok temu, zaproponowano mi ablację. Czy powinieniem ją rozważyć?

Sądzę, że propozycję złożono Panu przedwcześnie. W napadowym migotaniu przedsionków można rozważyć wykonanie ablacji jako pierwszej metody leczenia (bez wcześniejszego stosowania leków antyarytmicznych), ale tylko wtedy, gdy migotanie nawraca i przebiega z przykrymi dla pacjenta objawami. Z Pana zapytania wynika, że był tylko jeden napad arytmii. Istnieje możliwość, że jego przyczyna była przejściowa (np. po infekcji, biegunce, alkoholu lub dużym wyczynie sportowym) i może nie będzie kolejnych napadów migotania.