Czy po udanej kardiowersji i 1,5 roku bez migotania mogę odstawić Pradaxę?

Decyzja o zaprzestaniu antykoagulacji zależy od ryzyka udaru u chorego. Ponad 90% chorych po kardiowersji ma wskazania do stosowania leczenia do końca życia, zwłaszcza jeśli nie ma objawów niepożądanych leczenia. Zatem wszystkie osoby w wieku 65 lat lub więcej po kardiowersji z powodu migotania przedsionków powinny być leczone przeciwkrzepliwie, ponieważ bezobjawowe krótkie epizody migotania przedsionków u osoby już po takim incydencie grożą udarem mózgu i kalectwem.