Który z leków przeciwzakrzepowych stosowanych w migotaniu jest najbardziej bezpieczny dla żołądka?

Ostatnie dane z dużych rejestrów prowadzonych w Stanach Zjednoczonych wskazują, że najmniejsze ryzyko krwawienia z żołądka mają chorzy leczeni apiksabanem (Eliquis) w porównaniu z innymi doustnymi lekami przeciwkrzepliwymi. Ryzyko innych działań niepożądanych związanych często z żołądkiem (tj. ból brzucha, uczucie zgagi itp.) występuje u kilku procent chorych leczonych przeciwkrzepliwie, podobnie często jak po wielu innych lekach. Większą częstość takich objawów obserwuje się w czasie leczenia dabigatranem (Pradaxą). Jeśli takie objawy (zwłaszcza zgaga) pojawią się w czasie leczenia, można zastosować leki zmniejszające produkcję kwasu solnego w żołądku dostępne nawet bez recepty. Utrzymujące się objawy ze strony żołądka wymagają oceny lekarza i rozważenia gastroskopii, aby wykluczyć inne choroby mogące dawać podobne objawy. W czasie leczenia należy unikać palenia tytoniu, spożywania alkoholu i ostrych przypraw, a także leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych poza paracetamolem (np. Apap), bo one nasilają dolegliwości z górnego odcinka przewodu pokarmowego, w tym ryzyko groźnych krwawień z przewodu pokarmowego.