Czy po przebytym zawale mogę zajść w ciążę?

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do zajścia w ciążę jest m.in. ciężka niewydolność serca, która może rozwinąć się po przebytym zawale mięśnia sercowego. Jeżeli nie doszło do istotnego uszkodzenia serca (frakcja wyrzutowa w badaniu echokardiograficznym jest zachowana), a rehabilitacja przebiegła prawidłowo, nie ma przeciwwskazań do zajścia w ciążę. Należy jednak pamiętać, że wiele leków jest zakazanych w czasie ciąży i nie należy ich stosować. Są to między innymi: leki przeciwpłytkowe takie jak Clopidogrel, Prasugrel czy Tikagrelor, ACE-inhibitory, sartany oraz statyny. Stosowanie aspiryny jest dopuszczalne. W każdym przypadku należy zasięgnąć porady kardiologa, który oceni potencjalne ryzyko związane z ciążą oraz zmodyfikuje dotychczasowe leczenie.