Biorę Xarelto z powodu utrwalonego migotania przedsionków. Czy są jakieś przeciwwskazania do uprawiania sportu?

Stosowanie leków przeciwkrzepliwych w tym Xarelto zwiększa ryzyko krwawienia w czasie urazu, zatem powinno się unikać sportów kontaktowych i związanych z dużym ryzykiem urazu (np. piłka nożna). Po urazie u leczonego przeciwkrzepliwie wylewy podskórne będą większe, mogą się pojawić krwiaki wewnątrz mięśnia lub stawu. Intensywność wysiłku powinna być dostosowana do wydolności i mieć charakter rekreacyjny. Umiarkowana aktywność fizyczna jest zalecana w prewencji chorób sercowo-naczyniowych, ma korzystny wpływ na utrzymanie masy ciała, dzięki czemu unikniemy powikłań choroby związanych z otyłością. Taki wysiłek nie wpływa na efekty leczenia Xarelto. Dlatego eksperci zachęcają do regularnych ćwiczeń.