Czy aronia ma wpływ na wskaźnik INR?

Owoce aronii stanowią bogate źródło m.in. witaminy C, której duże ilości mogą zakłócać stabilność leczenia warfaryną (Warfin) lub acenokumarolem mierzoną wskaźnikiem INR, co zaznaczono także w ulotkach umieszczonych w opakowaniu tych leków. Regularne spożywanie dużych ilości soku z aronii może u niektórych osób wiązać się z obniżeniem INR i większym ryzykiem powikłań zakrzepowo-zatorowym,jeśli stosują Warfin lub acenokumarol. Przy długoterminowej zmianie diety poprzez wzbogacenie jej o pokarmy bogate w witaminę C zawsze należy po około 5-7 dniach oznaczyć INR, ponieważ wpływ aronii jak i wielu innych owoców na INR jest bardzo zróżnicowany w zależności od osoby. U większości chorych jest on znikomy, ale obserwowano wręcz oporność na warfarynę w takich sytuacjach. W razie wyraźnej zmiany należy zasięgnąć porady lekarskiej i ewentualnie nieco zmienić dawkowanie leku.

Aronia jak i inne pokarmy nie wpływają na INR u osób które nie zażywają Waefinu ani acenokumarolu bądź są leczeni tzw. nowymi lekami przeciwkrzepliwymi (Pradaxa, Xarelto, Eliquis).