Czy można pracować nocą/na nocnej zmianie?

Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie w sposób prosty: tak lub nie. Decyzja w takich przypadkach jest dość złożona. Zależy przede wszystkim od istnienia choroby podstawowej powodującej migotanie przedsionków (czy jest to stan po zawale serca, wada zastawki serca, nadciśnienie tętnicze itp.), od chorób współistniejących (np. cukrzyca), postaci migotania przedsionków (napadowe lub utrwalone). Oczywiście, bardzo ważny jest charakter wykonywanej pracy: fizyczna - umysłowa, ciężka - lekka, bardzo odpowiedzialna - mało odpowiedzialna. Podsumowując, decyzja powinna być indywidualizowana.