Czy, mając zdiagnozowane migotanie przedsionków, muszę rzucić palenie?

Tak, będzie to słuszna decyzja. Wiadomo, że palenie tytoniu jest jednym z istotnych czynników ryzyka migotania przedsionków. Zwiększa to ryzyko 2-krotnie. Niestety, nawet po rzuceniu palenia ryzyko migotania pozostanie częściowo (o ok. 30%) zwiększone.