Wernakalant ma być świetnym wyborem przy AF rozpoznanym w kilka dni od powstania. Czy można próbować kardiowersji elektrycznej i potem ciągle monitorować ewentualny powrót AF, a podany w odpowiednio wcześnie wernakalant spełni swoją rolę?

Przerwanie migotania przedsionków i przywrócenie prawidłowego rytmu serca (tzw. zatokowego) można uzyskać albo przy pomocy leków antyarytmicznych (do nich należy wernakalant), albo kardiowersji elektrycznej. Leki są skuteczne w przypadku migotania przedsionków trwającego niezbyt długo. Umownie przyjęto, że jest to okres 7 dni.  Wernakalant jest lekiem nowej generacji, a jego zalety to krótki czasokres do przywrócenia rytmu zatokowego przy dobrej tolerancji przez pacjenta. Wskazania do przerywania migotania przedsionków istnieją tylko u chorych z arytmią przebiegającą z objawami wtórnymi do arytmii, a nie u chorych z „niemym migotaniem”. Chęć poszukiwania ”niemego migotania” usilnym monitorowaniem rytmu serca tylko po to, aby je szybko przerwać nie ma uzasadniania.