Kiedy powinnam się zgłosić do kardiologa na kontrolę po zabiegu ablacji migotania?

Informację na ten temat powinien pacjentowi przekazać lekarz wypisujący chorego ze szpitala, gdyż decyzja zależy przede wszystkim od przebiegu zabiegu ablacji i wczesnego okresu pozabiegowego. Najczęściej pierwsza kontrola ma miejsce po ok. 2-4 tygodniach, czasem wcześniej. Szczegółowe badania kontrolne dla oceny skuteczności zabiegu przeprowadza się po 6-12 miesiącach.