Dostałam skierowanie na zabieg zamknięcia uszka lewego przedsionka. Mam 80 lat i bardzo się tego zabiegu obawiam. Czy słusznie?

Zabieg zamknięcia uszka lewego przedsionka serca jest obciążony małym ryzykiem powikłań. To zabieg stosunkowo bezpieczny. Jednak to doustne leczenie przeciwkrzepliwe jest najbardziej skuteczną metodą zapobiegania udarowi mózgu i inwalidztwa lub zgonu w jego następstwie u chorych z migotaniem przedsionków. Zamknięcie uszka lewego przedsionka nie znosi korzyści ze stosowania leków przeciwkrzepliwych. U chorych obciążonych bardzo dużym ryzykiem poważnych krwawień, np. z nawracającymi krwawieniami lub po krwotoku wewnątrzczaszkowym, taki zabieg jest wykonywany, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo udaru, gdy leczenie przeciwkrzepliwe nie będzie stosowane. Lekarz kardiolog powinien omówić wszystkie aspekty leczenia, w tym stosowanie leku przeciwkrzepliwego przed i po ewentualnym zabiegu zamknięcia uszka.