Mam napadowe migotanie przedsionków, przyjmuję Pradaxę. Na tydzień przed zabiegiem kolonoskopii mam ją odstawić. Czy mam ją zastąpić innym lekiem i czy po zabiegu mam od razu do leku wrócić?

Jeśli w trakcie kolonoskopii rozważa się wykonanie polipektomii, to z uwagi na fakt, że taki zabieg jest zabiegiem obiciążonym dużym ryzykiem krwawienia, zaleca się odstawienie Pradaxy na minimum 48 godzin. Wtedy czas od ostatniej dawki Pradaxy do wykonania zabiegu zależy od czynności nerek i wynosi od 2 do 4 dni. Nie zaleca się stosowania tzw. terapii pomostowej heparyną drobnocząsteczkową podawaną podskórnie w okresie normalizacji aktywności układu krzepnięcia krwi po zaprzestaniu przyjmowania leku. Takie postępowanie zwiększa ryzyko krwawienia i jest stosowane jedynie w wybranych przypadkach u chorych z dużym ryzykiem udaru, np. po niedawno przebytym udarze mózgu. Po zabiegu, który przebiegł bez powikłań można wrócić do leczenia przeciwkrzepliwego już po 6-8 godzinach. Decyzja co do postępowania okołozabiegowego w znacznym stopniu zależy jednak od lekarza przeprowadzającego zabieg kolonoskopii, zwykle po konsultacji z lekarzem prowadzącym.