Czy na ablację można się po prostu zapisać? Czy na ten zabieg kieruje lekarz?

Ablacja migotania przedsionków to skomplikowany inwazyjny zabieg, w trakcie którego mogą wystąpić powikłania. Jeśli lekarz opiekujący się pacjentem z migotaniem przedsionków uważa, że pacjent może być kandydatem do takiego zabiegu, powinien skierować go najlepiej do lekarza kardiologa zajmującego się zaburzeniami rytmu lub bezpośrednio do kardiologa-elektrofizjologa, czyli lekarza wykonującego ablacje. W trakcie takiego spotkania lekarz oceni wskazania do zabiegu, przedstawi pacjentowi informacje na temat ablacji oraz korzyści i ryzyko zabiegu. Jeśli obie strony (lekarz i pacjent) zgodnie uznają potrzebę ablacji, wówczas lekarz wypisze skierowanie do szpitala na zabieg i pacjent zapisze się w kolejce.