Co zrobić, jeśli po ablacji i wszczepieniu rozrusznika nadal pojawia się arytmia?

Istnieje wiele różnych opcji dalszego leczenia. Gdy migotanie przedsionków nie powoduje istotnych objawów, wówczas można pozostawić arytmię jako utrwaloną. Jeśli towarzyszą jej objawy zakłócające funkcjonowanie, wówczas można powtórzyć ablację klasycznie (podobnie jak pierwszy zabieg) lub metodą kardiochirurgiczną. Można także zastosować inny lek antyarytmiczny, np. amiodaron (Cordaron, Opacorden).