Czy leki pomagające w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc różnią się jeśli chodzi o ryzyko arytmii?

Leki stosowane u chorych z POChP zwane beta-mimetykami mogą powodować wystąpienie kołatania serca. Częściej jest to jedynie przyspieszenie „normalnego” rytmu serca (tachykardia zatokowa), rzadziej inne arytmie, w tym migotanie przedsionków. Ryzyko arytmii jest większe po zastosowaniu leków szybko i krótko działających stosowanych doraźnie, takich jak fenoterol lub salbutamol w porównaniu z lekami o działaniu przedłużonym, takimi jak salmeterol lub formoterol. Samo zaostrzenie POChP może również powodować arytmie.