Czy migotanie przedsionków może być przyczyną zawału serca?

Migotanie przedsionków może być przyczyną zawału serca, zwiększając ryzyko jego wystąpienie ok. dwukrotnie. Możliwa jest także zależność odwrotna, czyli zawał serca powoduje wystąpienie migotania przedsionków. Dotyczy to zarówno ostrego zawału serca, jak i przebytego w przeszłości. Jeśli migotanie wystąpi w przebiegu ostrego zawału, to jest szansa, że nie będzie to arytmia nawracająca. Najpoważniejszym problemem jest migotanie u chorego po zawale, gdyż może prowadzić do niewydolności serca.