Czy stent może się zamknąć? Jeśli tak, to co dalej?

Restenoza, czyli zwężenie lub zamknięcie implantowanego stentu do tętnic wieńcowych zdarza się w codziennej praktyce klinicznej. Nie jest to na szczęście częste zjawisko. Obecny postęp w udoskonalaniu materiału z jakiego stent jest wykonany, skutkuje zmniejszeniem częstości zamknięcia stentu. Restenozę w stencie można podzielić na wczesną i późną. Wczesna pojawia się bezpośrednio po zabiegu implantacji stentu, późna w odległym terminie. Objawami mogącym sugerować restenozę w stencie jest nawrót dolegliwości w klatce piersiowej, zmniejszenie tolerancji wysiłku. Czasem restenoza może wystąpić jak ostre zamkniecie stentu i przebiegać jak zawał serca. Jeśli takie dolegliwości się pojawią, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać na Izbę Przyjęć. Należy podkreślić, że najskuteczniejszym sposobem zapobiegania wystąpienia restenozy jest regularna przyjmowanie zaleconych leków, w szczególności kwasu acetylosalicylowego i drugiego leku przeciwpłytkowego [najczęściej klopidogrel].