Czy mój mąż po zawale będzie mógł wrócić do pracy w lesie?

Jeżeli zawał mięśnia sercowego nie jest powikłany wystąpieniem niewydolności serca, kurczliwość lewej komory pozostaje zachowana (prawidłowa frakcja wyrzutowa tzw. EF), a także nie ma innych istotnych nieprawidłowości w badaniu echokardiograficznym, pacjent przebył pełną rehabilitację kardiologiczną i jego wydolność fizyczna stwierdzona w teście wysiłkowym jest w normie nie ma bezwzględnych przeciwwskazań do powrotu do pracy w lesie. Każdy przypadek powinien być jednak rozpatrywany indywidualnie, a ostateczną decyzję o powrocie do pracy podejmuje lekarz medycyny pracy biorący pod uwagę nie tylko stan kliniczny, ale również psychiczny pacjenta.