Czy isoptin stosuje się w leczeniu arytmii?

Owszem, isoptin stosuje się w leczeniu niektórych arytmii, szczególnie u pacjentów z utrwalonym (obecnym stale) migotaniem przedsionków  w celu zmniejszenia częstości akcji serca (np. z 130min do 80-90/min). Warunkiem bezpiecznego stosowania isoptinu u takich chorych jest brak cech osłabienia lewej komory serca.