Jak przygotować się do operacji, np. brzusznej, stosując leki przeciwkrzepliwe?

Operacja w obrębie jamy brzusznej to zwykle zabieg obciążony dużym ryzykiem poważnego krwawienia, zatem lek przeciwkrzepliwy musi zostać odstawiony tak, aby w dniu zabiegu aktywność krzepnięcia krwi była prawidłowa.

Pacjent leczony warfaryną (Warfin) powinien zażyć ostatnią tabletkę tego leku na 5 dni przed dniem zabiegu, wtedy INR w dniu zabiegu zwykle jest już taki jak u osoby nieleczonej takim lekiem.  

Pacjent leczony acenokumarolem przerywa leczenie na 3 dni przed zabiegiem. Przerywanie leczenia warfaryna lub acenokuamrolem przed 7 dniami czy jeszcze wcześniej nie jest zalecane. Jeśli ryzyko zakrzepowo-zatorowe jest duże (np. chorych ze sztuczną zastawką serca) należy stosować zastrzyki heparyny drobnocząsteczkowej podskórnie przed i po zabiegu lub wlew heparyny. Lekarz chirurg i anestezjolog po konsultacji z kardiologiem decydują o tym, jakie postępowanie będzie najlepsze u danego choreg w okresie okołozabiegowym.