Jak przestać palić po zawale? Czy mogę brać środki stosowane przy leczeniu nikotynizmu??

Odstawienie papierosów nie tylko nie zaszkodzi, a jest wręcz konieczne żeby zmniejszyć ryzyko wystąpienia kolejnego zawału serca. Bardzo ważny jest stopień motywacji pacjenta do rzucenia nałogu, który może być obiektywnie oceniony przy pomocy np. testu motywacji do zaprzestania palenia wg Niny Schneider, a także określenie poziomu uzależnienia od nikotyny za pomocą kwestionariusza Fagerströma. Wysoki stopień motywacji chorego do zaprzestania palenia tytoniu to jeden z elementów gwarantujących sukces. Jeżeli stopień uzależnienia od nikotyny jest duży, można wspomóc się tzw. nikotynową terapią zastępczą (w postaci gum do żucia, tabletek czy plastrów) lub bardziej zaawansowanym leczeniem przepisywanym na receptę. W każdym przypadku zalecana jest konsultacja z lekarzem celem indywidualnej oceny bezpieczeństwa stosowanej terapii zastępczej. Nieocenionym również może okazać się wsparcie ze strony rodziny oraz przyjaciół.