Czy po zawale serca można pracować w stresie?

Ogólnie zaleca się unikanie sytuacji stresowych po przebytym zawale serca. Jeżeli jednak zawał mięśnia sercowego nie jest powikłany wystąpieniem niewydolności serca, kurczliwość lewej komory pozostaje zachowana (prawidłowa frakcja wyrzutowa tzw. EF), a także nie ma innych istotnych nieprawidłowości w badaniu echokardiograficznym, powrót do pracy, w której pacjent jest narażony na stres, nie jest bezwzględnie przeciwwskazany. Każdy przypadek powinien być jednak rozpatrywany indywidualnie, a ostateczną decyzję podejmuje lekarz medycyny pracy.