Kto kieruje na rehabilitację po zawale serca?

Pacjent po przebytym zawale serca powinien dostać skierowanie na rehabilitację kardiologiczną od lekarza prowadzącego przy wypisie z oddziału. Jeśli takiego skierowania pacjent nie otrzymała, skierowanie powinien wypisać kardiolog w miejscu zamieszkania.