Czy po pewnym czasie trzeba wymieniać stenty?

Raz wszczepionego do naczynia stentu nie wymienia się. Z biegiem czasu stent pokrywa się śródbłonkiem wyścielającym naczynie wieńcowe i stanowi jego integralną część. Jeżeli zachodzi konieczność wykonania kontrolnej koronarografii (wskazania do niej ustala lekarz kardiolog na podstawie zgłaszanych przez pacjenta dolegliwości oraz wykonywanych badań dodatkowych), która potwierdzi zwężenie jest możliwość implantacji stentu w miejscu już wcześniej wszczepionego.