Co oznacza termin "zawał mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST typ 2”?

Zawał mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST oznacza, że doszło do martwicy mięśnia sercowego z uwolnieniem markerów jego uszkodzenia (troponin), natomiast zmiany niedokrwienne oceniane w wyjściowym EKG, wykonanym po pojawieniu się dolegliwości wieńcowych, były inne niż uniesienie odcinka ST (w tym rodzaju zawału serca EKG wyjściowe może być zupełnie prawidłowe).

Typ 2 oznacza, że zawał serca był wtórny do niedokrwienia wskutek zwiększonego zapotrzebowania na tlen lub zmniejszonego dowozu tlenu do tkanki mięśnia sercowego (możliwe przyczyny: skurcz tętnicy wieńcowej, zatorowość wieńcowa, niedokrwistość, zaburzenia rytmu, nadciśnienie tętnicze lub hipotonia).

Pacjenci z zawałem mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST typu 2 to bardzo zróżnicowana grupa chorych, dlatego leczenie, a także dalsze rokowanie jest u nich traktowane indywidualnie.