Czy omdlenia po zawale i wszczepieniu ICD są groźne?

Występuje wiele przyczyn omdleń. Jedną z nich jest przyczyna sercowa. Omdlenie, zwłaszcza u osoby po zawale serca wymaga wnikliwej oceny stanu klinicznego i wykonania badań dodatkowych. Dlatego też, wystąpienie omdlenia wymaga niezwłocznego kontaktu z prowadzącym lekarzem kardiologiem. Jedną z sercowych przyczyn omdleń są zaburzenia rytmu serca. Niektóre arytmie mogą doprowadzić do wystąpienia omdlenia, czy w skrajnym przypadku do nagłego zgonu sercowego. Jedną z metod ich leczenia jest implantacja ICD. Odpowiadając na pytanie, występowanie omdlenia po zawale serca może być jednym z pierwszych objawów pogorszenia stanu klinicznego i dlatego też należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.