Czy po zawale serca wciąż można pracować w kopalni?

Jeżeli zawał mięśnia sercowego nie jest powikłany wystąpieniem niewydolności serca, kurczliwość lewej komory pozostaje zachowana (prawidłowa frakcja wyrzutowa tzw. EF), a także nie ma innych istotnych nieprawidłowości w badaniu echokardiograficznym, pacjent przebył pełną rehabilitację kardiologiczną i jego wydolność fizyczna stwierdzona w teście wysiłkowym jest w normie, nie ma bezwzględnych przeciwwskazań do powrotu do pracy w kopalni. Każdy przypadek powinien być jednak rozpatrywany indywidualnie, a ostateczną decyzję o powrocie do pracy w tak ciężkich warunkach jakimi jest praca w kopalni podejmuje lekarz medycyny pracy biorący pod uwagę nie tylko stan kliniczny, ale również psychiczny pacjenta.