Czy fakt wystąpienia arytmii serca uprawnia do uzyskania renty chorobowej?

Fakt wystąpienia arytmii serca nie uprawnia automatycznie do uzyskania renty chorobowej. Nabycie prawa do renty jest możliwe, gdy spełnione są pewne warunki. Przede wszystkim chory musi zostać uznany za niezdolnego do pracy przez lekarza orzecznika ZUS.