Czy, oczekując na rehabilitację, mogę zacząć ćwiczenia w domu?

Kontynuowanie rehabilitacji kardiologicznej po wypisie ze szpitala jest bardzo ważnym elementem warunkującym bezpieczny powrót do aktywności fizycznej sprzed wystąpienia zawału mięśnia sercowego. Najlepiej jest, gdy rozpoczyna się ona jak najszybciej po opuszczeniu szpitala, jednak nie zawsze jest to możliwe. W czasie oczekiwania na rehabilitację kardiologiczną nie tylko można, ale nawet wskazane jest podjęcie aktywności fizycznej. Rozpocząć powinno się od tzw. treningu aerobowego (tlenowego, wytrzymałościowego), a najprostszą jego formą jest marsz. Spacery, o stopniowym wydłużaniu dystansu do około 30 minut dziennie przez większość dni w tygodniu, a także spacery z kijami (nordic walking) to idealna forma aktywności dla pacjentów po zawale serca.

Na portalu dostępny jest film instruktażowy z przykładowymi stacjonarnymi ćwiczeniami aerobowymi. (Zobacz: Aktywność fizyczna po zawale serca)

Pamiętaj, aby wysiłek fizyczny zwiększać powoli, a każdy trening rozpocznij od krótkiej rozgrzewki.