Kiedy po zawale można wybrać się w długą (10-godzinną) podróż?

Chorzy po zawale serca, u których nie wystąpiły powikłania zwykle mogą podróżować samolotem kilka tygodni po przebytym zawale serca. Osoby po zawale serca powinny mieć przy sobie pisemną informację o przebytej chorobie oraz o przyjmowanych lekach, najlepiej w języku angielskim. Pacjenci po zawale serca powinni unikać sytuacji stresowych i znacznego pośpiechu. Dlatego też, ważne jest odpowiednie zaplanowanie swojej podróży.